OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


XXIX Konferencja Paliwa dla Energetyki – Mix Energetyczny


Efektem współpracy między Otawa Group - Grupą Doradczą a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa było przeprowadzenie badań oraz raport 'Zagrożenia i szanse przedsiębiorstw około górniczych. Diagnoza stanu.' Raport został zaprezentowaliśmy podczas tegorocznej Konferencji w Zakopanem*.

Badania przeprowadzono w lipcu tego roku –  w okresie kiedy decydowały się losy przekształceń organizacyjno-kapitałowych największego w Europie producenta węgla kamiennego jakim jest Kompania Węglowa S.A.  Celem, jaki postawiliśmy sobie wspólnie z SITG była ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie ze strony instytucji i organów państwa oraz wypracowanie narzędzi wsparcia przedsiębiorstw i pracowników.

Badania potwierdziły innowacyjne aspiracje tej grupy firm, świadomość szans i korzyści jakie mogą i jakie już osiągają z tworzonych innowacji.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem: Zagrożenia i szanse przedsiębiorstw około górniczych. Diagnoza stanu.

wazne1

 

*XXIX Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Paliwa dla energetyki – Mix energetyczny pod patronem Komitetu Problemów Energetyki PAN Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.