OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Rewitalizacja urbanistyczna. Szkolenie


Opiekunem naukowym jest Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Przeznaczone dla: kadry kierowniczej i pracowników samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zainteresowanych metodyką opracowywania programu rewitalizacji urbanistycznej, w świetne nowej ustawy o rewitalizacji

Zajęcia prowadzą uznani eksperci, współautorzy wielu projektów rewitalizacji

Termin:  04, 11,18 i 25 06.2016 r.  Inauguracja 04.06.br. godz. 9.00

Miejsce:  Sala Piaskowa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ul. Opolska 15.

REWITALIZACJA URBANISTYCZNA – OFERTA

REWITALIZACJA URBANISTYCZNA – KARTA ZGŁOSZENIA