OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytania – trener i doradca – Lider Projektu (NAB)


Zapytania ofertowe dotyczące wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia; doradcy biznesowego/ej prowadzącego/ej doradztwo grupowe; doradcy marketingowego/ej prowadzącego/ej doradztwo indywidualne w ramach projektu „Naukowa Akademia Biznesu”.

I. Zamawiający

Otawa Group Sp.j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.otawagroup.pl
  3. Portal internetowy Projektu: www.otawagroup.pl/nab-katowice

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 80500000-9

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych (zajęć warsztatowych), opracowaniu materiałów szkoleniowych oraz przygotowaniu materiału dydaktycznego do szkoleń elektronicznych w ramach projektu „Naukowa Akademia Biznesu”.

 

Kod CPV 85312320-8

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie doradztwa grupowego z zakresu/obszaru biznesowego w ramach projektu „Naukowa Akademia Biznesu”.

 

Kod CPV 85312320-8 usługi doradztwa

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego z zakresu/obszaru marketingowego w ramach projektu „Naukowa Akademia Biznesu”.

 

Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.

Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowy opis dostępny w Zapytaniach Ofertowych w plikach do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe_trener; trenerka szkolenia_Otawa
Zapytanie ofertowe_doradztwo indywidualne _Otawa
Zapytanie ofertowe_doradztwo grupowe _Otawa