OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera. Zawodowa Akademia Rynku Pracy


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera prowadzącego zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów/uczennic IV klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe ZSET – PDF