OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów. Zawodowa Akademia Rynku Pracy


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów/uczennic IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe GCE – PDF