OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – e-learning


Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy usługi szkoleń e-learningowych w ramach projektu: „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto i przekraczającej 20 000,00 netto PLN na wybór dostawcy usługi szkoleń e-learningowych w ramach projektu: „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zamówienia

  1. Siedziba Zamawiającego.
  2. Strona internetowa Zamawiającego: https://www.otawagroup.pl/category/projekty-unijne-aktualnosci/
    oraz strona internetowa Lidera Projektu http://www.swsz.pl/crk/index.php?inc=14&id_arty=13170615978305

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

V. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 80420000-4

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 6 szkoleń elektronicznych oraz udostępnienie szkoleń elektronicznych na platformie LMS (hosting, wdrożenie, administrację systemową, wsparcie dla użytkowników) przez okres trwania projektu i 6 miesięcy po jego zakończeniu tj. do dnia 28.02.2014 r. Projekt realizowany jest w województwie śląskim w ramach studiów podyplomowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe_e-leraning