OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – kasy fiskalne


Zapytanie ofertowe na realizację kursu "Obsługa kas fiskalnych" na potrzeby projektu "Zawodowa Akademia Rynku Pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego, ul Grzyśki 16, 40-560 Katowice
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.otawagroup.pl w zakładce Aktualności

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

  • realizacja kursu “Obsługa kas  fiskalnych” (składającego się z części teoretycznej i praktycznej)
  • przeprowadzenie próbnego egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej
  • organizacja egzaminu końcowego
  • wydanie certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu

w ramach realizacji projektu Zawodowa Akademia Rynku Pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

Pobierz: Zapytanie ofertowe – kasy fiskalne