OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – księgowość


Zapytanie ofertowe na realizację kursu "Księgowość z obsługą programu Symfonia" na potrzeby projektu "Zawodowa Akademia Rynku Pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego, ul Grzyśki 16, 40-560 Katowice
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.otawagroup.pl w zakładce Aktualności

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

  • realizacja kursu “Księgowość z obsługą programu Symfonia”
  • przeprowadzenie próbnego egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej
  • organizacja egzamin końcowego
  • wydanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu
  • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego, zgodnego ze wzorem MEN

w ramach realizacji projektu Zawodowa Akademia Rynku Pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

Pobierz: Zapytanie ofertowe – księgowość