OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe na catering (ZSTI)


Zapytanie ofertowe na na realizację usług cateringowych w Gliwicach w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych na potrzeby projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego, ul Grzyśki 16, 40-560 Katowice
  2. Strona www Zamawiającego: zobacz

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej (usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych – PKWiU 56.21.19) w Gliwicach  w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w ramach realizacji projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe (catering ZSTI)