OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe na e-learning


Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy usługi szkoleń e-learningowych w ramach projektu: "Naukowa Akademia Biznesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego, ul Grzyśki 16, 40-560 Katowice
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.otawagroup.pl w zakładce Aktualności
  3. Portal internetowy Projektu: www.otawagroup.pl/nab-katowice

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 80420000-4

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie 10 szkoleń elektronicznych oraz udostępnienie szkoleń elektronicznych na platformie LMS (hosting, wdrożenie, administrację systemową, wsparcie dla użytkowników) poprzez okres trwania projektu i rok po jego zakończeniu, tj. do dnia 30.06.2014 r.

Projekt realizowany jest w województwie śląskim. Uczestnikami mogą być pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni województwa śląskiego, doktoranci, absolwenci uczelni i studenci zainteresowani otworzeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off/ spin out.

Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

Pobierz: Zapytanie ofertowe na e-learning