OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe na materiały szkoleniowe


Zapytanie ofertowe na realizację usługi dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego
  2. Strona www Zamawiającego: zobacz

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest dostarczenie materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji w/w projektu.
2. Zakres zadań Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 obejmować będzie:

a) Opracowanie i dostarczenie segregatorów
b) Opracowanie i dostarczenie notesów
c)  Opracowanie i dostarczenie długopisów
d)  Wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu

3. Opis przedmiotu zamówienia punkt VI

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe (materiały szkoleniowe)