OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – SEP


Zapytanie ofertowe na realizację kursu "Eksploracja urządzeń instalacji i sieci o napięciu do 1kV" na potrzeby projektu "Zawodowa Akademia Rynku Pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego, ul Grzyśki 16, 40-560 Katowice
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.otawagroup.pl w zakładce Aktualności

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

  • realizacja kursu “Eksploracja urządzeń instalacji i sieci o napięciu do 1kV” przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego
  • przeprowadzenie próbnego egzaminu wewnętrznego
  • przeprowadzenie i opłacenie zewnętrznego egzaminu kwalifikacyjnego
  • wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu

w ramach realizacji projektu Zawodowa Akademia Rynku Pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

Pobierz: Zapytanie ofertowe – SEP