OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – trenerzy


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów/uczennic IV klas Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach - uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego, ul Grzyśki 16, 40-560 Katowice
  2. Strona www Zamawiającego: zobacz

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Charakterystyka projektu

Projekt adresowany jest do uczniów/uczennic szkół ZSTI w Gliwicach, GCE w Gliwicach i ZSET w Gliwicach. Zakłada podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie. Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.09.2013

V. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych uczniów klas IV GCE w Gliwicach – uczestników/uczestniczek projektu “Zawodowa Akademia Rynku Pracy“. Projekt realizowany jest w województwie śląskim.

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe (trenerzy GCE)