OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – umowa z doradcami


Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia umowy ramowej z doradcami, prowadzącymi doradztwo indywidualne dla uczestników/uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. ZAMAWIAJĄCY
OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA
1. Siedziba Zamawiającego ul. Grzyśki 16, 40 – 560 Katowice
2. Strona internetowa Zamawiającego www.otawagroup.pl w zakładce Aktualności

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Projekt adresowany jest do uczniów szkół Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach, Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach. Zakłada podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie.
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.09.2013

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego (opartego na modelu szwajcarskim) dla uczestników / uczestniczek projektu (uczniów / uczennic klas II trzech szkół w Gliwicach) “Zawodowa Akademia Rynku Pracy”. 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

Pobierz: Zapytanie ofertowe – umowa ramowa z doradcami