OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – arkusze kompetencji


Zapytanie ofertowe na realizację usługi przeprowadzenia fokusów i opracowania Arkuszy Kompetencji uczestników i uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. ZAMAWIAJĄCY – Partner Projektu
OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA
1. Siedziba Zamawiającego ul. Grzyśki 16, 40 – 560 Katowice
2. Strona internetowa Zamawiającego www.otawagroup.pl w zakładce Aktualności

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Projekt adresowany jest do uczniów szkół Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach, Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach. Zakłada podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie.

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

  • opracowanie scenariusza spotkań fokusowych
  • przeprowadzenie fokusów na podstawie opracowanego scenariusza
  • przygotowanie narzędzi i metody oceny kompetencji uczestników i uczestniczek projektu
  • przygotowanie na podstawie przeprowadzonych badań maksymalnie 650 sztuk Indywidualnych Arkuszy Kompetencji

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

Pobierz: Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie fokusów i opracowanie Arkuszy Kompetencji