OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych realizowane w ramach projektu „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych realizowane w ramach projektu „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.                                                                                                           
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zamówienia

  1. Siedziba Zamawiającego.
  2. Strona internetowa Zamawiającego: zobacz
    oraz strona internetowa Lidera Projektu  zobacz

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Charakterystyka projektu

Projekt zakłada wyposażenie 150 pracowników w wiedzę i praktyczne umiejętności
z zakresu stosowania nowoczesnych metod wspomagających skuteczne i efektywne zarządzanie.
Uczestnikami projektu są osoby pracujące, które z własnej inicjatywy chcą wziąć udział
w studiach podyplomowych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

V. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych na rzecz uczestników projektu “Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.” Projekt realizowany jest w województwie śląskim.

Oferent proszony jest o składanie ofert częściowych na niżej wymienione zajęcia w ramach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych. Prosimy o zaznaczenie w ofercie, na jakie tematy zajęć  oferent składa swą ofertę, poprzez wykreślenie tematów, których oferta nie dotyczy.

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe (trenerzy)