OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – trenerzy (AZP)


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenerów prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych realizowane w ramach projektu „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Zamawiający

Otawa Group Sp.j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice


II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.otawagroup.pl
    oraz strona internetowa Lidera Projektu www.akademia.zarzadzania.swsz.pl


III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


IV. Charakterystyka projektu

Projekt zakłada wyposażenie 150 pracowników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych metod wspomagających skuteczne i efektywne zarządzanie.  Uczestnikami projektu są osoby pracujące, które z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w studiach podyplomowych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2011-31.08.2013


V. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych na rzecz uczestników projektu “Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI w.” Projekt realizowany jest
w województwie śląskim.

Oferent proszony jest o składanie ofert częściowych na  wymienione w zapytaniu ofertowym zajęcia w ramach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych. Prosimy o zaznaczenie w ofercie, na jakie tematy zajęć  oferent składa swą ofertę, poprzez wykreślenie tematów, których oferta nie dotyczy.

 

Szczegółowy opis dostępny w Zapytaniu Ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe_trenerzy_ZAPXXI