OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie – wynajem sal i catering (NAB)


Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy usługi wynajmu szali szkoleniowej, sali na doradztwo oraz catering dla uczestników i uczestniczek, trenerów i trenerek w Katowicach, w ramach projektu "Naukowa Akademia Biznesu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


I. Zamawiający

Otawa Group Sp.j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.otawagroup.pl
  3. Portal internetowy Projektu: www.otawagroup.pl/nab-katowice

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jest wynajem sali szkoleniowej, sali na doradztwo grupowe i indywidualne oraz zapewnienie cateringu w postaci przerwy obiadowej oraz przerw kawowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń, trenerów/trenerek prowadzących szkolenia w ramach projektu “Naukowa Akademia Biznesu” realizowanego w Katowicach.

 

Szczegółowy opis dostępny w Zapytaniu Ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe – sale i catering