OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie – wynajem sal i catering


Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy usługi wynajmu sali szkoleniowej, sali na doradztwo oraz catering dla uczestników i uczestniczek, trenerów i trenerek w Sosnowcu w ramach projektu "Naukowa Akademia Biznesu".


I. Zamawiający

Otawa Group Sp.j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego
  2. Strona internetowa Zamawiającego: www.otawagroup.pl
  3. Portal internetowy Projektu: www.otawagroup.pl/nab-katowice

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 702 (usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne)
Kod CPV: 553 (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Przedmiotem zamówienia jest jest wynajem sali szkoleniowej, sali na doradztwo grupowe i indywidualne oraz zapewnienie cateringu w postaci przerwy obiadowej oraz przerw kawowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń, trenerów/trenerek prowadzących szkolenia w ramach projektu “Naukowa Akademia Biznesu” realizowanego w Katowicach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na jedną z trzech części wskazanych w zamówieniu, warunkiem dopuszczenia oferty do realizacji jest kompleksowe świadczenie usług (wynajem sali szkoleniowej, wynajem sali na doradztwo grupowe i indywidualne oraz catering dla uczestników/uczestniczek i trenerów/trenerek projektu).

 

Szczegółowy opis dostępny w Zapytaniu Ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe (sale i catering)