OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: styczeń 2020


Szkolenia dofinansowane

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Możesz uzyskać 80% dofinansowania...

CAPI o zdrowiu

Już w lutym dla Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych z Warszawy, będziemy realizować badanie CAPI dotyczące stanu zdrowia i wykorzystania energii przez mieszkańców miast Ruda Śląska i Tychy, na próbie N-700 gospodarstw domowych!