OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Badania rynku i społeczne


Badania rynku i społeczne


Realizowane przez nas projekty badawcze podzielić można na dwa zasadnicze rodzaje: badania rynku i badania społeczne.


Badania rynku

W ich ramach, analizie poddajemy określone usługi i produkty z punktu widzenia ich odbiorców/użytkowników. Badamy ich opinie, preferencje, potrzeby, oczekiwania i postawy (np. postrzeganie, lojalność, satysfakcję). Diagnozujemy też świadomość respondenta w danym obszarze (np. znajomość, rozpoznawalność produktów/usług) jak i faktyczne ich użytkowanie (np. częstotliwość kupowania produktów czy korzystania z usług). Uzyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do tworzenia efektywnych planów i strategii marketingowych oraz segmentacji klientów.

Badania społeczne

Najczęściej opracowujemy diagnozy potrzeb i problemów, analizy postaw oraz badania opinii w takich obszarach jak; rynek pracy, procesy migracyjne, kształcenie ustawiczne, proces starzenia się społeczeństwa, polityka społeczna czy rozwój gospodarczy. Zależy nam na tym aby uzyskane wyniki miały charakter nie tylko naukowy ale przede wszystkim praktyczny. Dlatego, na ich podstawie, na życzenia Klientów, przygotowujemy plany działania i strategie rozwoju w poddanych badaniom obszarach (np. Strategie Rozwoju Gminy, Programy Rozwojowe Szkół).

 

Zapraszamy do kontaktu z siedzibą firmy w Katowicach w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących badań rynku, badań społecznych, jakościowych, ilościowych.