OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Archiwum: grudzień 2021


Badanie w Tarnowskich Górach

Prezentacją wyników w Urzędzie Miasta zakończyliśmy badanie w Tarnowskich Górach nt. obecnego stanu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta.