Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa serwisu

Otawa Group Grupa Doradcza DOUBLE AGENT™

DOUBLE AGENT™

Autorski program rozwoju kompetencji

Założenia

Podstawowym założeniem programu Double Agent™ jest przekonanie, że wdrażane strategie sprzedaży i obsługi klienta, realizowane szkolenia i wszelkie inne działania podejmowane przez firmy mają sens tylko o tyle, o ile przekładają się na poprawę jakości kontaktu pracowników z klientem. 

Rzetelna wiedza na ten temat ma więc kluczowe znaczenie dla trafności wszystkich podejmowanych decyzji.

Autorski produkt

Nasz autorski produkt Double Agent™, z jednej strony weryfikuje poziom i jakość przestrzegania w Twojej firmie standardów obsługi klienta – klasyczny Mystery Shopping. Z drugiej strony umożliwiają zaprojektowanie takich szkoleń, które w stopniu możliwie największym odpowiadałyby potrzebom i oczekiwaniom uczestnikom zajęć.

Nasze podejście

Co jest szczególnie ważne w takim podejściu, to fakt, że uzyskane informacje nie zatrzymują się na szczeblu Zarządu firmy, ale w sposób praktyczny są wykorzystywane w pracy z zatrudnionymi. 

Nasza rola nie sprowadza się jedynie do przeprowadzenia badania, ale także koncentruje się na etapie efektywnego wdrażania uzyskanych wyników – przeprowadzenie dedykowanego cyklu szkoleń. 

Badanie i wdrożenie

Nasza rola nie sprowadza się jedynie do przeprowadzenia badania, ale także koncentruje się na etapie efektywnego wdrażania uzyskanych wyników – przeprowadzenie dedykowanego cyklu szkoleń. 

Etap 1. Opis stanu zastanego – oczekiwań Klienta

Etap 2. Diagnoza „luk kompetencyjnych” – realizacja badania „Tajemniczy Klient”

Etap 3. Raport z badań TK i rekomendacje działań rozwojowych

Etap 4. Realizacja pakiet szkoleń w oparciu o program opracowany na podstawie wyników badań

Etap 5. Prezentacja raportu po szkoleniowego i rekomendacji dalszych działań

Opcjonalnie w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta proponujemy coaching lub doradztwo w wybranym obszarze rozwojowym.