OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Badanie CATI w placówkach oświatowych


Zrealizowaliśmy 1384 wywiadów metodą CATI.


W zeszłym tygodniu zakończyliśmy badanie kierowane do nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Badanie dotyczyło wykorzystywania materiałów dydaktycznych w codziennej pracy.