OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Kolejny projekt zrealizowany


Zakończyliśmy realizację 1300 wywiadów CATI na zlecenie IDEA Instytut Sp. z o.o..

Wywiady dotyczyły skuteczności wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Respondentami projektu były osoby, które uczestniczyły w projektach finansowanych z funduszy unijnych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w badaniu!