OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Szkolenia i warsztaty sprzedażowe


Nie zwalniamy z podnoszeniem kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż.


Szkolenia Certfikacyjne dają uczestnikom szansę na zwiększenie swoich kompetencji, zaliczenia kolejnego etapu w ścieżce rozwoju zawodowego oraz wiedzę pomocną w kontaktach z klientem.

Podczas sesji szkoleniowych każdy uczestnik ma czas na wypowiedzenie się, przećwiczenia danej sytuacji sprzedażowej, oraz uzyskanie odpowiedzi trenera na zadane pytania bądź wątpliwości.

Motywacja i zaangażowanie uczestników jest motorem do działania.

Dziękujemy kolejnej grupie doradców handlowych za udział i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.