OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Innowacyjny projekt strzelnicy dla osób niewidomych i słabowidzących


Nasza firma wdrożyła innowacyjny system strzelnicy przeznaczony dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt “Wdrożenie do produkcji strzelnic przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących” był realizowany w okresie od sierpnie 2021 do sierpnia 2022 r.  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Po więcej informacji zapraszamy do działu Innowacje.