OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Badania rynku i społeczne


Eye Tracking


Eye Tracking – technika, która pozwala ocenić co i na jak długo przyciąga wzrok respondentów, bez konieczności zadawania im pytań.


Zobaczyć świat oczyma Klientów

Badania naukowe pokazują, że nie do końca kontrolujemy swój wzrok. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę co przyciąga nasze spojrzenie i jakie elementy poddaliśmy „obróbce wzrokowej”. Niekiedy zdarza się, że wolimy by inni nie wiedzieli co „wpadło nam w oko”.

Eye Tracking – technika zaczerpnięta z neuropsychologii – pozwala „zobaczyć świat oczyma respondentów”. W czasie sesji rejestrowane są zarówno ruchy oka, jak i elementy znajdujące się w polu widzenia. Następnie filmy z tzw. ścieżką wzroku są odtwarzane badanym w czasie wywiadów pogłębionych. Dzięki temu zyskujemy unikalną i pełniejszą wiedzę na temat atrakcyjności reklamy, użyteczności strony internetowej czy odbioru ekspozycji sklepowej.

 

Nasza oferta obejmuje szereg różnych rodzajów badań Eye Trackingowych, między innymi:

  • testy opakowań,
  • testy reklam prasowych, telewizyjnych i umieszczanych w Internecie,
  • testy użyteczności stron internetowych i oprogramowania (w tym aplikacji wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych),
  • ocenę efektywności reklamy zewnętrznej,
  • eksplorację skuteczności materiałów promocyjnych umieszczonych w punktach sprzedaży (np. POS, ekrany LCD),
  • audyty punktów i salonów sprzedaży (pod kątem łatwości dotarcia, oznakowania, przekazu informacyjnego wewnątrz budynków),
  • eksperymenty z zakresu ergonomiki i bezpieczeństwa urządzeń.

Metodologia każdego z badań jest przygotowywana w oparciu o specyficzne potrzeby i cele Klienta.

 

Sprzęt i metody analizy

Badania Eye Trackingowe realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania firmy SMI, umożliwiających pomiar zarówno w warunkach terenowych, jak i laboratoryjnych. Uzyskane dane opracowujemy zarównojakościowo (na podstawie indywidualnych ścieżek spojrzeń), jak i ilościowo (w oparciu o automatycznie generowane dane dotyczące liczby, długości i lokalizacji fiksacji).

Raporty z badań przygotowują dla nas doświadczeni analitycy posiadający wiedzę z dziedziny neuropsychologii. Sformułowane przez nich wnioski i rekomendacje uzupełniamy intuicyjnymi wizualizacjami.