OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Innowacje


Dealer Clinic


Program wsparcia dla stacji dealerskich. Przeprowadzimy badania przed i po zakończeniu procesu doradztwa, żebyś miał jasność co do wyników projektu DC.


Program wsparcia dla stacji dealerskich.

 • Przeprowadzimy badania przed i po zakończeniu procesu doradztwa, żebyś miał jasność co do wyników projektu DC.
 • Przeanalizujemy, czy zasoby punktu dealerskiego są w pełni wykorzystywane, sprawdzimy:
  • poziom wykorzystania potencjału serwisów w zakresie organizacji pracy,
  • poziom wdrożenia standardów obsługi klienta,
  • jakie bariery obniżają proaktywność i zaangażowanie pracowników.
 • Opracujemy strategię zmiany zarządzania punktem dealerskim. Przeprowadzimy działania rozwojowe w miejscu pracy, w realiach konkretnego salonu i regionu:
  • z najlepszymi praktykami zarządzania poszczególnymi działami,
  • opracujemy indywidualne działania rozwojowe/naprawcze.
 • Zastanowimy się jak zaplanować działania w celu zwiększenia satysfakcji klienta.
 • Omówimy jak wizerunek wpływa na wartość punktu dealerskiego. Pokażemy nowoczesne narzędzia marketingu i PR.
 • Sprawimy aby twój zespół zmierzał w tym samym kierunku co ty:
  • przekażemy rzetelną informację zwrotną nt. poziomu kompetencji pracowników poszczególnych działów,
  • zbadamy poziom ich potrzeb szkoleniowych i rozwojowych,
  • przekażemy rekomendacje co do zaangażowania kadry zarządzającej w rozwój personelu i podnoszenie efektywności danego działu.
 • Zaproponujemy plan rozwoju punktu dealerskiego.