OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa MotoTrainer – Szkoła trenerów


Program


Program szkoły MotoTrainer™ bazuje na skumulowanej wiedzy łącznie kilkudziesięciu lat doświadczeń w prowadzeniu szkoleń oraz pracy projektowej Marcina Totuszyńskiego i Tomasza Otawy.


Stawiamy na praktyczną wiedzę, ćwiczenia i konkretne umiejętności. Program jest skondensowany i wypełniony po brzegi tym co najważniejsze i najbardziej przydatne w codziennej pracy trenera praktyka. Kończąc nasz kurs wyjdziesz nie tylko z wiedzą co do procesów rządzących szkoleniami i inspiracją do działania, lecz dostaniesz również instrukcję krok po kroku wraz z zestawem gotowych i sprawdzonych rozwiązań, które zagwarantują Twój sukces. Wystarczy się tego trzymać.

Poniżej prezentujemy bardzo ramowy opis zagadnień poruszanych podczas warsztatów. Długość każdego z modułów, ilość ćwiczeń czy rozłożenie akcentów są zawsze dopasowywane do potrzeb uczestników gdyż grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 6 osób. Daje to nam bardzo duże możliwości indywidualizacji i pracy warsztatowej z każdym z uczestników. Oprócz tego w programie są zawarte zadania przed i międzyszkoleniowe, a także indywidualne konsultacje telefoniczne i mailowe.

1. Trenerskie ABC

 • Edukacja dorosłych – cykl Kolba, proces grupowy
 • Przygotowanie szkolenia – analiza potrzeb szkoleniowych, program realizacyjny szkolenia, prezentacja, materiały dla uczestników, handouty, ćwiczenia
 • Wystąpienia publiczne – podstawowe zagadnienia i przezwyciężenie tremy
 • Wprowadzenie do szkolenia – przedstawienie się, kontrakt, budowanie relacji z grupą
 • Metody szkoleniowe – wykład, praca w grupach, case study, praca indywidualna, scenki, kamera
 • Prezentacja PPT – zasady tworzenia, dobre praktyki
 • Najnowsze trendy w branży szkoleniowej – szkolenia on-line, integrated learning, grywalizacja, digitalizacja
 • Trudne sytuacje i trudny uczestnik – opór w grupie i jego źródła, rodzaje trudnych uczestników i sposoby na radzenie sobie z nimi
 • Ewaluacja szkolenia – model Kirkpatrick’a, oceny w ankietach i ich wpływ na pracę trenera, „patenty” na piątki
 • Praca po szkoleniu – zadania poszkoleniowe, wdrożenie zmian, coaching on the job

2. Specyfika pracy trenera w branży automotive

 • Realia pracy w branży
 • Obowiązki i zadania trenera w automotive
 • Rodzaje szkoleń w branży automotive
 • Koncepcje i programy szkoleń certyfikacyjnych, tematycznych i produktowych
 • Wyzwania w szkoleniach produktowych
 • Kwestie organizacyjne w pracy trenera motoryzacyjnego

3. Rekrutacja trenera

 • Wymagania stawiane trenerom w procesie rekrutacji – certyfikaty, doświadczenie, przygotowanie merytoryczne, umiejętności miękkie
 • Sample trenerskie – zakres merytoryczny, dobór tematu, czas trwania, sposób oceny