OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Mediacje


Mediacje


Mediacje to realne narzędzie biznesowe użyteczne dla przedsiębiorców


Mediacje gospodarcze są jedną z naszych specjalności, dotyczące m.in. takich obszarów biznesu jak:

  • mediacje dotyczące spraw pracowniczych oraz realizacji umów handlowych,
  • mediacje dotyczące wierzytelności, płatności, terminowości,
  • mediacje przy postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym,
  • mediacje związane z restrukturyzacją na linii pracodawca – pracownik.

Nasz zespół to osoby bezpośrednio związane z biznesem – jako właściciele, członkowie zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych, spółdzielni oraz jako członkowie branżowych stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców. Posiadamy udokumentowaną wiedzę, kompetencje i referencje dające nam merytoryczną podstawę rzetelnej pracy.

Wpis na listy mediatorów sądowych w Sądzie Okręgowym w Katowicach uwiarygodnia nas podczas rozmów z potencjalnymi klientami zgłaszającymi się do mediacji. Doskonale znamy realia i problemy polskich przedsiębiorców, ponieważ sami nie rzadko się z nimi borykamy i je rozwiązujemy.

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Mediatorów „Consensus”.