OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Szkolenia sprzedażowe


Szkolenia zamknięte


Szkolenia zamknięte pozwalają na pełne dostosowanie programu, terminu i miejsca szkolenia do potrzeb i preferencji Klienta oraz uczestników zajęć.


Konstrukcja zamkniętego projektu szkoleniowego zakłada następujące elementy:

  • Analizę potrzeb szkoleniowych i doradztwo w zakresie dostosowania programu i metod szkoleniowych do wymagań Klienta i uczestników zajęć.
  • Realizację szkolenia w terminie i miejscu zgodnym z preferencjami Klienta.
  • Ewaluację przeprowadzonych szkoleń– ocenie podlega zarówno aspekt organizacyjny szkolenia, jak i poziom wiedzy oraz umiejętności zdobytych przez uczestników, zmiany w zachowaniach oraz osiąganych wynikach.
  • Raport poszkoleniowy – podsumowanie wyników ewaluacji szkolenia oraz raport Trenera z przebiegu zajęć i dalsze rekomendacje rozwojowe.

 

W ramach projektów zamkniętych realizujemy szkolenia obejmujące: 

  • techniki sprzedaży,
  • zarządzanie,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • rozwój umiejętności osobistych,
  • różnice kulturowe w biznesie.

oraz warsztaty integracyjne.