OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Mediacje


Mediatorzy


Mediacja nie jest wcale żadnym novum. Pierwsze wzmianki o mediacji i polubownych metodach rozwiązywania sporów odnajdziemy już w starożytności.


Mediacja to próba ugodowego rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami przy udziale osoby trzeciej.

Mediator – osoba neutralna, nie narzucająca rozwiązania, pomaga w wypracowaniu kompromisu, unikając zakończenia sprawy na drodze sądowej.

Wg najświeższych danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 roku do sądów wpłynęło ogółem 15 156 076 spraw.

W sądach rejonowych średni czas trwania spraw cywilnych (w tym gospodarczych) przed sądami I instancji wynosi w postępowaniach procesowych 6,9 miesiąca.

W związku z odległymi terminami coraz więcej przedsiębiorców i konsumentów decyduje się na mediacje. Również sąd ma obowiązek informowania o możliwości skierowania sprawy do mediacji.

Dla kogo mediacja

Mediacja jest dla tych wszystkich osób, które:

  • cenią swój czas i pieniądze,
  • chcą mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania,
  • chcą mieć kontrolę nad przebiegiem postępowania,
  • chcą zachować dobre relacje i możliwość dalszej współpracy,
  • cenią sobie dyskrecję i poufność,
  • nie chcą toczyć bojów w sądzie.