OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa O nas


Partnerzy


Współpracujemy z uznanymi na rynku firmami, placówkami i instytucjami tworząc innowacyjne projekty.


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

partners-logo (3)

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie to jedna z najlepszych uczelni prywatnych w Polsce i regionie. Od października 2008 roku WSB jest partnerem Otawa Group w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń. Nasza firma jest opiekunem merytorycznym realizowanych na uczelni studiów podyplomowych „Akademia Trenerów Biznesu”.

Strona internetowa Uczelni » www.wsb.chorzow.pl

 

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

partners-logo (2)

To najstarsza niepubliczna Uczelnia na Śląsku i jedna z najlepszych w regionie. Od marca 201o roku nasza firma współpracuje z Uczelnią w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń. Otawa Group jest partnerem merytorycznym studiów podyplomowych „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem XXI wieku”.

Strona internetowa Uczelni » www.swsz.pl

 

Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu

partners-logo (7)

Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu zrzesza trenerów, którzy opierają się w swojej pracy na rzetelnych, udokumentowanych empirycznie podstawach. Towarzystwo pretenduje do roli doradczej i opiniotwórczej dla instytucji podejmujących decyzje dotyczące rynku szkoleń i standardów pracy trenera w Polsce.

Strona internetowa PTTB » www.trenerzy.org.pl

 

 

Polska Izba Motoryzacji

partners-logo (1)

Polska Izba Motoryzacji jest organizacją samorządu gospodarczego zarejestrowaną na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szeroko rozumianego lobby sektora motoryzacyjnego. Zrzeszamy zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa i stowarzyszenia działające w Polsce.

Strona internetowa PIM » www.pim.pl

 

 

Driving Academy Robert Hundla

logo-da

Misją Driving Academy jest podnoszenie umiejętności kierowców tak, aby byli przygotowani do każdych warunków oraz wszystkich sytuacji na drodze. Szkoła ta zajmuje się doskonaleniem techniki jazdy, która ma na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom.

Dodatkowym atutem Akademii są wyselekcjonowani instruktorzy, wywodzący się ze środowiska rajdowego i wyścigowego. Załoga posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania kursów doskonalenia umiejętności kierowców. Szkolenia produktowe, które wspólnie prowadzimy dla Klientów, to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, doskonała atmosfera i bogate zaplecze techniczne.

Strona internetowa Driving Academy » driving-academy.pl