OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa CSR


Co to jest CSR?


CSR czyli Corpoarte Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność korporacyjna (biznesu) to dobrowolnie przyjmowany przez firmę zbiór reguł etycznych zgodnie z ISO 26000, który jest znany i poważany na całym świecie.


 1. Po co nam CSR?
  Przyjmowanie oraz przestrzeganie reguł CSR przez firmę jest świadectwem osiągnięcia dojrzałości organizacyjnej we wszystkich obszarach funkcjonowania. Z danych na temat sytuacji rynkowej firm wynika, że posiadanie wprowadzonych w życie reguł CSR koreluje z lepszą niż przeciętna kondycją przedsiębiorstwa, co jest bardzo ważnym sygnałem dla otoczenia biznesowego.
 2. Jak wprowadzać CSR?
  Norma PN-ISO 26000:2012 regulująca zasady CSR w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami nie wymaga wdrażania czy certyfikacji. Przy wprowadzaniu w firmie zasad CSR warto natomiast skorzystać z doświadczenia ekspertów zajmujących się zawodowo społeczną odpowiedzialnością biznesu, aby zapewnić swojej firmie maksimum korzyści jakie daje CSR.
 3. Co nam daje CSR?
  Chociaż CSR nie służy bezpośrednio reklamie, jest bardzo skutecznym i elastycznym narzędziem w rękach dobrych specjalistów marketingowych. Przedstawia firmę w korzystnym świetle jako nie tylko zajmującą się biznesem, ale przywiązującą troskę do etycznych reguł uprawiania biznesu, poszanowania klientów oraz własnych pracowników, chroniącą środowisko naturalne i wspierającą społeczności lokalne oraz wrażliwą na niedolę słabszych.
 4. Jak CSR oddziałuje marketingowo?
  Klienci kupując produkty lub usługi chcą mieć świadomość, że swoim działaniem przyczyniają się do czynienia czegoś pozytywnego. Firma, która fachowo komunikuje działania CSR jest przez rynek postrzegana jako warta wsparcia poprzez zakup jej produktów i usług ponieważ klient ma świadomość i poczucie przyczyniania się do czynienia czegoś dobrego, a nie tylko zaspakajania swoich potrzeb.
 5. Jak konkretnie CSR wspiera firmę?
  Każde działanie biznesowe firmy można przeanalizować i przedstawić poprzez terminologię CSR – np. to, że kupujemy nowe maszyny i technologie wynika z naszej filozofii CSR zaspakajania potrzeb klientów na najwyższym możliwym poziomie przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego oddziaływania na naturalne środowisko człowieka.
 6. Dlaczego nasi eksperci CSR?
  Pan Konrad Bajger oraz Krzysztof Stadler, są jednymi z najlepszych w Polsce ekspertów CSR, a ich praca w tym obszarze została potwierdzona współpracą z PARP nad wprowadzaniem zasad CSR w wielu firmach w Polsce. Nasi eksperci potrafią umiejętnie łączyć wprowadzanie reguł CSR w praktycznych aspektach działania firmy z fachowym budowaniem wizerunku marketingowego wobec jej klientów, co wpływa na poprawienie między innymi wyników sprzedażowych.
  Jeżeli rozważają Państwo wprowadzenie reguł CSR wspierających pozycję rynkową swojej Firmy, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy z przyjemnością udzielą wsparcia w zaplanowaniu przedsięwzięcia w tym zakresie. My wystawimy Państwa Firmie Zaświadczenie potwierdzające wykorzystywanie reguł CSR przez Firmę zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zawartymi w dokumencie ISO 26000 Post Publication Organization Strategy Advisory Group (PPO SAG) Social Responsibility Communication Protocol.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.