OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa CSR


CSR PN-ISO 26000:2012 ETAP II


GRUPA DORADCZA SP. Z O.O. SP. K. zawsze przywiązywała największą wagę do prowadzenia swojej działalności z poszanowaniem najwyższych standardów jakości działania w każdym możliwym zakresie.


CSR PN-ISO 26000:2012 ETAP II

  1. ŁAD ORGANIZACYJNY: W ramach oceny praktycznego stosowania założeń Planu Strategicznego Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. w zakresie CSR posiada czytelną strukturę organizacyjną a pracownicy mają jasno zdefiniowane swoje zakresy odpowiedzialności. Ustalone są zasady i kryteria współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
  2. PRAWA CZŁOWIEKA: W ramach oceny praktycznego stosowania założeń Planu Strategicznego Grupy Doradczej Sp. z o.o. sp. k. w zakresie CSR Spółka bez najmniejszych zastrzeżeń i we wzorcowy sposób zapewnia ochronę praw człowieka zarówno na poziomie relacji ze swoimi pracownikami jak i na poziomie relacji zbudowanych z interesariuszami zewnętrznymi.
  3. PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY: W ramach oceny praktycznego stosowania założeń Planu Strategicznego Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. w zakresie CSR wzorowo przestrzega przepisów w tym zakresie, nie napotykając w historii swojej działalności na jakiekolwiek problemy w tym obszarze.
  4. ŚRODOWISKO: W ramach oceny praktycznego stosowania założeń Planu Strategicznego Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. w zakresie CSR dba o ochronę środowiska w każdym jego wymiarze. Minimalizowane jest zużycie energii oraz innych mediów, ogranicza się drukowanie dokumentów do tych, które są absolutnie  i faktycznie niezbędne. Są prowadzone działania optymalizacji warunków pracy                 w sytuacji dostrzegania faktu spędzania przez pracowników sporej części życia właśnie w środowisku zakładu pracy.
  5. UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE: W ramach oceny praktycznego stosowania założeń Planu Strategicznego Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. w zakresie CSR rzetelnie stosuje w swojej praktyce działania uczciwych praktyk operacyjnych. Prowadzi działalność biznesową w oparciu o transparentnie stosowane zasady obowiązującego prawa oraz dobrych praktyk, współpracując jedynie                       z podmiotami, które wyznają w praktyce dokładnie te same wartości i przekonania.
  6. ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE: W ramach oceny praktycznego stosowania założeń Planu Strategicznego Grupy Doradczej Sp. z o.o. sp. k. w zakresie CSR Spółka właściwie i poprawnie odnosi się do zagadnień konsumenckich. Przedmiotem jej działalności nie jest masowy klient, ale klient instytucjonalny typu B2B. Nie mniej jednak Spółka szanuje i chroni prawa konsumenckie swoich klientów instytucjonalnych, a także wspiera ich w budowaniu relacji z ich klientem masowym wpływając na budowanie właściwych relacji na rynku.
  7. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: W ramach oceny praktycznego stosowania założeń Planu Strategicznego Grupy Doradczej Sp. z o.o. sp. k. w zakresie CSR zostało przeanalizowane w jaki sposób Spółka jest zaangażowana społeczne dążąc do zrównoważonego rozwoju. Większość działań biznesowych Spółki nakierowanych jest na zwiększanie zaangażowania społecznego i promowanie rozwoju społeczności lokalnej. Prowadzona działalność szkoleniowa, doradcza i badawcza zawsze posiada komponenty wartości dodanej, które poza bezpośrednim celem biznesowym zawierają elementy wspierające społeczności lokalne definiowane przestrzennie lub branżowo.