OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa O nas


KRS


Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.)


Plik do pobrania: