OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa CSR


CSR


GRUPA DORADCZA SP. Z O.O. SP. K. zawsze przywiązywała największą wagę do prowadzenia swojej działalności z poszanowaniem najwyższych standardów jakości działania w każdym możliwym zakresie.


Obecnie mamy zaszczyt poinformować, iż zakończono dwu  etapowy proces prac audytorskich nad zapewnianiem zgodności działania Grupy Doradczej Sp. z o.o. sp. k. z wytycznymi normy PN-ISO 26000:2012.

W efekcie przeprowadzonych prac powstał Raport Społeczny dotyczący spełniania założonych norm CSR  PN-ISO 26000:2012, którego skrót przedstawiamy poniżej. Jednocześnie podkreślamy, iż informowanie o prowadzonych w tym zakresie działaniach odbywa się zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na podstawie normy PN-ISO 26000:2012 z wykorzystaniem zaleceń dobrych praktyk dotyczących sposobu informowania o stosowaniu ISO 26000 zawartych w dokumencie ISO 26000 PPO SAG Social Responsibility – ISO 26000 Communication Protocol,  ISO 26000 Post Publication Organization – Strategic Advisory Group, Kopenhaga, maj 2010.

Więcej informacji: