OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Eye Tracking – zobaczyć świat oczyma Klientów


Eye Tracking umożliwia badanie ścieżki wzroku i ruchów gałek ocznych, rejestrację całego pola widzenia respondenta. Obecnie, firmy o rozmaitych profilach coraz częściej decydują się na skorzystanie z szerokich możliwości, jakich dostarcza.

Technika ta służy zbadaniu atrakcyjności produktów pod względem wizualnym, ocenie użyteczności strony internetowej, reklamy zarówno prasowej, telewizyjnej i zewnętrznej, punktów i salonów sprzedaży.

Interpretacja wyników umożliwia nie tylko ocenę, ale przede wszystkim sformułowanie wniosku co do elementów wymagających korekty – np. zmiany położenia danego obiektu wewnątrz reklamy,  ponieważ respondent nie zatrzymał wzroku na zadowalająco długi czas. Jako część testów np. opakowania nowego produktu, który nie wszedł jeszcze do użytku, pozwala na maksymalizację atrakcyjności, czy w przypadku strony internetowej – użyteczności.

Jest to wyjątkowa technika również ze względu na podwójne ujęcie badania: jakościowe (indywidualna ścieżka spojrzeń), jak również ilościowe (automatycznie generowane dane dotyczące liczby, długości i lokalizacji fiksacji).

Specjaliści Otawa Group Grupa Doradcza przeprowadzają badania Eye Trackingowe przy pomocy sprzętu i oprogramowania firmy SMI, umożliwiających pomiar zarówno w warunkach terenowych, jak i laboratoryjnych.

>> Więcej

Zdjęcie: źródło